Duurzaam

In onze lijn van sport betekent veel werken natuurlijk ook veel kilometers maken en dus – helaas – ook relatief veel schadelijke stoffen voor onze, toch al zo kwetsbare, planeet. Op onze eigen manier proberen we daarom ook ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Dit is voornamelijk terug te zien in twee aspecten:  

Ten eerste proberen we altijd zo efficiënt mogelijk te plannen zodat we zoveel mogelijk dubbele of onnodige kilometers vermijden.

Ten tweede zitten we momenteel in de transitie om een emissievrij bedrijf te worden. De doelstelling is dat we in 2025 helemaal geen CO2 meer uitstoten. In deze transitie trekken wij op met grote namen als DHL. Samen sta je immers sterker, weet je meer en kom je tot betere ideeën en oplossingen.